GoodGov
 
 
 logo norway grants
logo plish norwegian research programe
logo narodowe centrum badan i rozwoju
Strona główna » O projekcie » Finansowanie

Finansowanie

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, utworzoną latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.  Obecnie NCBiR działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616).
1 września 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości dzięki przejęciu od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko.
Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.

Więcej informacji: www.ncbir.pl


Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Celem programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych, popularyzacja i wsparcie badań naukowych, a także rozwój relacji polsko-norweskich. Program zakłada finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w następujących obszarach: ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, w tym badania polarne, zdrowie, nauki społeczne i współpraca dwustronna, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej migracji, spójności społecznej, roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju, równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.
Łączny budżet programu wynosi 73,917,647 euro, z czego na finansowanie projektów badawczych wyłonionych w trybie konkursowym będzie przeznaczone 68,078,533  euro. Zasadniczym kryterium oceny w odniesieniu do wszystkich obszarów tematycznych jest wartość naukowa projektu oraz dodatkowo innowacyjność rozwiązania - dla projektów o charakterze aplikacyjnym.

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/en/norwaygrants


Fundusze Norweskie
Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Więcej informacji: www.norwaygrants.org   
 
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij